Zdravotechnika

V oblasti zdravotechniky realizujeme:

  • Rozvody kanalizácie a zdravotechniky
  • Vodovodné a kanalizačné prípojky
  • Rozvody vzduchu

Referencie budú pridané neskôr.